Programowanie liniowe całkowitoliczbowe metodą B&B
Funkcja do optymalizacji
  • max x0 =
Parametry optymalizacji
precyzja ε ≤ 10-4  
ograniczenie iteracji L = 100  
Dobrane ograniczenia ()
  • xi ≥ 0
    ograniczenie obligatoryjne